Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Skole & Uddannelse

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Skive Kommune ligger 16 kommunale folkeskoler med 233 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 17,7 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,2 elever i hver klasse. 6,4% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 72.178 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 80.088 kr. Der findes 1 gymnasier / HF kurser i kommunen.

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2023) 45.069   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2023) % 11,9   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2023) 16   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2023) 233   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023) 258   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2023) 17,7   Se udvikling, sammenlign kommuner
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017) 6,4   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) 72.178 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) 55.358 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) 4.864 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) 9.071 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) 75.703 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2022) 1.229   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022) 903   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelser (2022) 11.314   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2022) 1.555   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2022) 4.465   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2022) 1.171   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2022) 176   Se udvikling, sammenlign kommuner
Ph.d. og forskeruddannelser (2022) 62   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2022) 355   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2022) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler, private (2022) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2022) 413   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med søskenderabat (2022) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med flerfagsrabat (2022) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med instrumentleje (2022) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Skive Kommune. Se skolernes adresser og kontaktinformation i "Vejviseren".

Pil - følg link Gå til "Vejviseren"

Grundskoler:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 1  
Efterskoler 1  
Folkeskoler 22  
Friskoler og private grundskoler 3  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1  
Specialskoler for børn 4  

Gymnasiale uddannelser:

Gymnasier og HF-kurser 1  

Højskoler:

Folkehøjskoler 1  

Produktionsskoler:

Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 2  

Voksenuddannelser:

Specialskoler for voksne 1  
Sprogcentre 1  
Voksenuddannelsescentre 1  

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsskoler m.v. 6  

Videregående uddannelser:

Erhvervsakademier 1  
Professionshøjskoler 1  

Universiteter:

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 1