Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Skole & Uddannelse

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Skive Kommune ligger 16 kommunale folkeskoler med 227 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 17,6 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,2 elever i hver klasse. 6,4% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 76.725 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 84.023 kr. Der findes 1 gymnasier / HF kurser i kommunen.

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2024) 44.739   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2024) % 11,7   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2024) 16   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2024) 227   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024) 250   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2024) 17,6   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) 76.725 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) 58.335 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) 5.212 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) 9.774 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) 81.546 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2023) 1.248   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023) 895   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelser (2023) 11.128   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2023) 1.581   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2023) 4.412   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2023) 1.171   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2023) 229   Se udvikling, sammenlign kommuner
Ph.d. og forskeruddannelser (2023) 50   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2023) 363   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2022) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler, private (2022) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2022) 413   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med søskenderabat (2022) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med flerfagsrabat (2022) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med instrumentleje (2022) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Skive Kommune. Se skolernes adresser og kontaktinformation i "Vejviseren".

Pil - følg link Gå til "Vejviseren"

Grundskoler:

Friskoler og private grundskoler 3  
Folkeskoler 22  
Specialskoler for børn 4  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1  
Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 1  
Efterskoler 1  

Gymnasiale uddannelser:

Gymnasier og HF-kurser 1  

Højskoler:

Folkehøjskoler 1  

Produktionsskoler:

Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 3  

Voksenuddannelser:

Sprogcentre 1  
Specialskoler for voksne 1  
Voksenuddannelsescentre 1  

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsskoler m.v. 6  

Videregående uddannelser:

Erhvervsakademier 2  
Professionshøjskoler 1  

Universiteter:

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 1