Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Kommunens økonomi

Kommunens økonomi

Få overblik over Skive Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Skive Kommunens regnskab for 2023 viser samlede udgifter på 3.483.960 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2023) i 1.000 kr. 61.917   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2023) i 1.000 kr. -657   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2023) i 1.000 kr. 117.123   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2023) i 1.000 kr. 589.338   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2023) i 1.000 kr. 277.165   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2023) i 1.000 kr. 2.095.626   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2023) i 1.000 kr. 343.448   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-8 (2023) i 1.000 kr. 3.483.960   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2024) 49.259 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2024) 2.240 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2024) 1.484 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2024) 26.588 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2024) 4.974 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2024) -25 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2024) 341 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2024) 79.740 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2024) 2.103 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2024) 53.121 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) 9.774 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2024) 1.653 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2024) 1.680 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2024) 6.556 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2023) 14.835 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2023) 7.804 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2024) 11.230 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner