Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Indbyggere & Politik

Indbyggere & Politik

Her får du viden om indbyggerne i Skive Kommune. Antal borgere, aldersfordeling, indkomst, ledighed og meget mere. Du kan også følge tallenes udvikling år for år og se om kommunens tal er højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
Den 1. januar 2024 boede der 44.739 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 65 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.035 af borgerne er kvinder og 22.704 mænd. 41.636 personer har dansk statsborgerskab og 3.103 personer har udenlandsk statsborgerskab.

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 339.014 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 371.900 kr. En forskel på -32.886 kr. I gennemsnit har hver borger 247.931 kr. til rådighed efter skatten er betalt.

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2024) er 45,8 år, hvilket er 3,4 år over landsgennemsnittet (42,4 år). Den forventede levealder i kommunen er 80,9 år.

Tilflyttere

I 2023 flyttede 1.571 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (288)
2. Aarhus Kommune (149)
3. Holstebro Kommune (119)
4. Morsø Kommune (117)
5. Aalborg Kommune (81)
6. Thisted Kommune (58)
7. Herning Kommune (57)
8. Silkeborg Kommune (54)
9. Randers Kommune (40)
10. Københavns Kommune (36)

Samme år forlod 1.766 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Viborg Kommune (329), Aarhus Kommune (327), Holstebro Kommune (142), Aalborg Kommune (116), Morsø Kommune (84).

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2024 var der 581 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,7 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 3,2 %.

Indbyggertal

INDBYGGERE
Indbyggertal den 1. januar (2024) 44.739   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer med dansk oprindelse (2024) 40.918   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/dansk statsborgerskab (2024) 41.636   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024) 3.103   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024) 65   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Areal (km2) (2024) 684   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Levendefødte, døde & levetid

INDBYGGERE
Forventet levealder i år (2023) 80,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal levendefødte (2023) 341   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal døde (2023) 533   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Prognose, indbyggere

INDBYGGERE
Befolkning i år 2025 (2024) 44.469   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2030 (2024) 42.872   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2040 (2022) 40.982   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Indkomster

INDBYGGERE
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) 247.931 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) 280.383 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) 214.526 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) 339.014 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) 390.068 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) 286.461 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ledige i kommunen

INDBYGGERE
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024) 581   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) % 2,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024) 45   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) % 0,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling

INDBYGGERE
Gennemsnitsalder (2024) 45,8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 0-5 årige (2024) 2.273   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 6-16 årige (2024) 5.255   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 17-64 årige (2024) 25.511   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 65+ årige (2024) 11.700   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2024) % 5,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2024) % 11,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 17-64-årige (2024) % 57,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 65+-årige (2024) % 26,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, Kvinder

INDBYGGERE
Kvinder 0 - 9 år (2024) 1.898   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 10 - 19 år (2024) 2.637   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 20 - 29 år (2024) 1.878   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 30 - 39 år (2024) 2.257   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 40 - 49 år (2024) 2.428   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 50 - 59 år (2024) 3.210   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 60 - 69 år (2024) 3.277   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 70 - 79 år (2024) 2.725   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 80 - 89 år (2024) 1.435   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 90+ år (2024) 290   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, mænd

INDBYGGERE
Mænd 0 - 9 år (2024) 2.070   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 10 - 19 år (2024) 2.640   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 20 - 29 år (2024) 2.335   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 30 - 39 år (2024) 2.486   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 40 - 49 år (2024) 2.635   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 50 - 59 år (2024) 3.230   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 60 - 69 år (2024) 3.257   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 70 - 79 år (2024) 2.701   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 80 - 89 år (2024) 1.186   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 90+ år (2024) 164   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Civilstand, køn

INDBYGGERE
Antal kvinder i kommunen (2024) 22.035   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal mænd i kommunen (2024) 22.704   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige kvinder (2024) 5.865   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige mænd (2024) 6.170   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ægtepar med forskelligt køn (2024) 8.734   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Registreret partnerskab (2024) 14   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samlevende par (2024) 1.032   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samboende par (2024) 1.551   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Folkekirken

MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN
Medlemmer af folkekirken (2024) 37.800   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke medlemmer af folkekirken (2024) 6.939   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 47   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Flytninger

FLYTNINGER
Flytninger inden for kommunen (2023) 3.982   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, fra kommunen (2023) 1.766   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, til kommunen (2023) 1.571   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalvalg

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021) 3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021) 5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte kvinder) (2021) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte mænd) (2021) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021) 2   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021) 10   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021) 17   Danmarkskort - sammenlign kommuner