Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Indbyggere & Politik

Indbyggere & Politik

Her får du viden om indbyggerne i Skive Kommune. Antal borgere, aldersfordeling, indkomst, ledighed og meget mere. Du kan også følge tallenes udvikling år for år og se om kommunens tal er højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
Den 1. januar 2023 boede der 45.069 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 66 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.190 af borgerne er kvinder og 22.879 mænd. 41.994 personer har dansk statsborgerskab og 3.075 personer har udenlandsk statsborgerskab.

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 336.185 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 373.850 kr. En forskel på -37.665 kr. I gennemsnit har hver borger 245.330 kr. til rådighed efter skatten er betalt.

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2023) er 45,6 år, hvilket er 3,4 år over landsgennemsnittet (42,2 år). Den forventede levealder i kommunen er 81,1 år.

Tilflyttere

I 2022 flyttede 1.669 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (348)
2. Aarhus Kommune (167)
3. Morsø Kommune (142)
4. Herning Kommune (102)
5. Holstebro Kommune (97)
6. Aalborg Kommune (79)
7. Københavns Kommune (55)
8. Thisted Kommune (53)
9. Silkeborg Kommune (51)
10. Randers Kommune (36)

Samme år forlod 1.883 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Viborg Kommune (348), Aarhus Kommune (330), Aalborg Kommune (156), Morsø Kommune (121), Holstebro Kommune (104).

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2023 var der 504 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,0 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 2,8 %.

Indbyggertal

INDBYGGERE
Indbyggertal den 1. januar (2023) 45.069   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer med dansk oprindelse (2023) 41.285   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/dansk statsborgerskab (2023) 41.994   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023) 3.075   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023) 307   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023) 375   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023) 66   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Areal (km2) (2023) 684   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Levendefødte, døde & levetid

INDBYGGERE
Forventet levealder i år (2022) 81,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal levendefødte (2022) 373   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal døde (2022) 579   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Prognose, indbyggere

INDBYGGERE
Befolkning i år 2025 (2023) 44.365   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2030 (2023) 43.170   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2040 (2022) 40.982   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Indkomster

INDBYGGERE
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) 245.330 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) 273.957 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) 215.863 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) 336.185 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) 382.199 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) 288.855 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ledige i kommunen

INDBYGGERE
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023) 504   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) % 2,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023) 25   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) % 0,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling

INDBYGGERE
Gennemsnitsalder (2023) 45,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 0-5 årige (2023) 2.353   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 6-16 årige (2023) 5.377   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 17-64 årige (2023) 25.815   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 65+ årige (2023) 11.524   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2023) % 5,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2023) % 11,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 17-64-årige (2023) % 57,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 65+-årige (2023) % 25,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, Kvinder

INDBYGGERE
Kvinder 0 - 9 år (2023) 1.953   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 10 - 19 år (2023) 2.660   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 20 - 29 år (2023) 1.938   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 30 - 39 år (2023) 2.208   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 40 - 49 år (2023) 2.538   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 50 - 59 år (2023) 3.250   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 60 - 69 år (2023) 3.244   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 70 - 79 år (2023) 2.731   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 80 - 89 år (2023) 1.366   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 90+ år (2023) 302   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, mænd

INDBYGGERE
Mænd 0 - 9 år (2023) 2.095   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 10 - 19 år (2023) 2.675   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 20 - 29 år (2023) 2.401   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 30 - 39 år (2023) 2.454   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 40 - 49 år (2023) 2.741   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 50 - 59 år (2023) 3.293   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 60 - 69 år (2023) 3.245   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 70 - 79 år (2023) 2.666   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 80 - 89 år (2023) 1.150   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 90+ år (2023) 159   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Civilstand, køn

INDBYGGERE
Antal kvinder i kommunen (2023) 22.190   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal mænd i kommunen (2023) 22.879   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige kvinder (2023) 5.810   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige mænd (2023) 6.156   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ægtepar med forskelligt køn (2023) 8.801   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Registreret partnerskab (2023) 14   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samlevende par (2023) 1.052   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samboende par (2023) 1.614   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Folkekirken

MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN
Medlemmer af folkekirken (2023) 38.227   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke medlemmer af folkekirken (2023) 6.842   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 47   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Flytninger

FLYTNINGER
Flytninger inden for kommunen (2022) 4.193   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, fra kommunen (2022) 1.883   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, til kommunen (2022) 1.669   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalvalg

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021) 3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021) 5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte kvinder) (2021) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte mænd) (2021) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021) 2   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021) 10   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021) 17   Danmarkskort - sammenlign kommuner