Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Børn & Pasning

Børn & PasningBørn & Pasning

Her kan du se hvad det koster at få passet dine børn, antallet af pladser og hvor mange pladser kommunen køber i andre kommuner. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
7.528 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.273 i aldersgruppen 0-5 år (5,1 %) og 5.255 mellem 6 og 16 år (11,7 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 4.493 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 2.354 kr. om måneden.

I 2024 købte kommunen 12 pladser hos andre kommuner. Samtidig solgte kommunen 24 pladser til andre kommuner.

To børn - børnepasning

Børn, demografi

BØRN, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2024) 44.739   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2024) % 5,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2024) % 11,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 0 - 2 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 4.493 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 4.493 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 2.859 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 3 - 5 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 2.354 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 2.354 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 6 - 9 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 1.788 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 10 - 13 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Antal indskrevne børn

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje, indskrevne (2022) 528   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 0-2 år, indskrevne (2022) 147   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 3-5 år, indskrevne (2022) 1.004   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Personale i kommunale og selvejende daginstitutioner

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fuldtidsomregnet pædagogisk personale, I alt (2022) 373   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje (personale) (2022) 156   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagog (personale) (2022) 126   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagogisk leder (personale) (2022) 13   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Dagtilbud, pladser

DAGTILBUD
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige (2024) 48,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige (2024) 70,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige (2024) 13,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige (2024) 82,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige (2024) 37,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige (2024) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Pladser over kommunegrænsen

DAGTILBUD
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2024) 12   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2024) 24   Danmarkskort - sammenlign kommuner